GrafEl-tvätten

GrafEl-tvätten är en Svensktillverkad valstvätt i kraftig PVC. Enkel, bekväm och stänkfri. Tillverkas i tre standardstorlekar för 70, 98 och 132 cm valslängder. Specialutförande på begäran.
Nyhet! Slamavskiljare.
GrafEl-tvätten kan nu förses med slamavskiljare som effektivt avskiljer färgrester och andra olösta
föroreningar. Passar även andra tvättar som arbetar utan lösningsmedel.

Tillbaka ...