Grafisk Elservice tillhandahåller produkter och tjänster för grafiska branschen. Vår verksamhet är uppdelad i tre områden;
försäljning, installation samt service. Tillsammans med vår samarbetspartner Gramont Service är vi lokaliserade i Sundbyberg.
Försäljningen omfattar bl.a. DRAABE luftbefuktningssystem och vattenreningssystem, PIAB tryckluftsdrivna pumpar samt egentillverkade produkter som exempelvis bandtransportörer.
Vi utför installationer och ger snabb och kvalificerad el- och elektronikservice på både maskiner och kringutrustning.
På egentillverkade produkter utför vi även mekanisk service.